Επικοινωνία

697 3660469

Στείλτε μας ένα email!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Μήνυμα

Το μήνυμά σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Άλλα Προϊόντα

Στοιχεία επικοινωνίας:

Η φόρμα προσφοράς σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Ασφάλεια αυτοκινήτου

Στοιχεία επικοινωνίας:

Το αυτοκίνητο σας :

Η φόρμα προσφοράς σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Ασφάλεια Υγείας

Επίπεδο προστασίας: $

Στοιχεία επικοινωνίας:

Έχετε κάνει προληπτικές εξετάσεις τους τελευταιους 12 μήνες?

Ναι, έχω κάνει. Όχι, δεν έχω κάνει.
Η φόρμα προσφοράς σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Ασφάλιση Kατοικίας

Η κατοικία σας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Η φόρμα προσφοράς σας έχει σταλεί με επιτυχία. Close this notice.

Ασφάλεια Κατά Παντός Κινδύνου Κατασκευής /Ανακαίνισης Έργων

Παρέχουμε την ασφαλιστική κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας για κάθε κατηγορία τεχνικών έργων, κάθε προϋπολογισμού και για κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί στο έργο από: Φυσικά Φαινόμενα, Φωτιά, Πολιτικούς Κινδύνους, Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων, Ανθρώπινα Λάθη, Ελαττωματικό Σχεδιασμό. Για κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του Κυρίου του έργου, κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου, μέχρι την οριστική παραλαβή του, στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό του έργου. Επίσης σας παρέχει κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) που θα προέλθουν από τις εκτελούμενες εργασίες.

Ασφαλιζόμενος

Τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και ο ιδιοκτήτης ή ο κύριος του έργου.

Τρίτοι:

Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το εκτελούμενο έργο

Επιπλέον καλύψεις:

Εργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα.

Συντελεστής ασφαλίστρου ανά 1.000€ κεφάλαιο ξεκινάει από 2,35

Ασφάλεια Κατοικίας

Το σπίτι μας μικρο ή μεγάλο, καινούργιο ή παλαιότερο, ιδιόκτητο ή νοικιασμένο, είναι ο χώρος που θέλουμε να νιώθουμε ηρεμία και ασφάλεια, να απολαμβάνουμε τις προσωπικές μας στιγμές είτε μόνοι μας είτε με την οικογένειά μας, παράλληλα

Ασφαλιζόμενος:
Τεχνικές εταιρίες, εργολάβοι/υπεργολάβοι οικοδομών, οικοδομικές επιχειρήσεις αλλά και ο ιδιοκτήτης ή ο κύριος του έργου.
Τρίτοι: Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το εκτελούμενο έργο
Επιπλέον καλύψεις: Εργοδοτική αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες/θάνατο του εργατοτεχνικού προσωπικού που τυχόν θα προκύψει από εργατικό ατύχημα.
Συντελεστής ασφαλίστρου ανά 1.000€ κεφάλαιο ξεκινάει από 2,35
Ασφάλεια Κατοικίας
Το σπίτι μας μικρο ή μεγάλο, καινούργιο ή παλαιότερο, ιδιόκτητο ή νοικιασμένο, είναι ο χώρος που θέλουμε να νιώθουμε ηρεμία και ασφάλεια, να απολαμβάνουμε τις προσωπικές μας στιγμές είτε μόνοι μας είτε με την οικογένειά μας, παράλληλα είναι και ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας που αξίζει να προστατέψουμε.
Η ασφάλιση του σπιτιού είναι η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει κάποιος.
Συντελεστής ασφαλίστρου για κατασκευαστική αξία σπιτιού ανά 1.000€ είναι 1,2 για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από καλύψεις όπως: (φωτιά, σεισμό, κακόβουλες πράξεις κλπ)
Προαιρετικές καλύψεις: ασφάλεια περιεχομένου, (φωτιά, κλοπή, πλημμύρα κλπ)
Τι ωραίο να νιώθεις σιγουριά στη ζωή Χωρίς “ίσως, μπορεί, κι άμα;”